Szczegóły oferty biura Lexur


Książki przychodów i rozchodów


Prowadzenie Podatkowych Ksiąg Przychodów i Rozchodów wraz z rozliczeniem ZUS właścicieli

Ewidencja przychodów i wydatków, naliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych

Sporządzanie deklaracji podatkowych, prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia

Reprezentowanie podatnika przed organami skarbowymi również podczas kontroli

Okresowe sporządzanie sprawozdań statystycznych wymaganych przez GUS

Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej


Księgi rachunkowe


Usługowe prowadzenie Ksiąg Rachunkowych

Nadzór księgowy i bieżące doradztwo księgowe

Sporządzanie sprawozdań finansowych, raportów miesięcznych, kwartalnych i rocznych

Outsourcing księgowy - prowadzenie księgowości w siedzibie klienta na jego systemie finansowo-księgowym

Sporządzenie dokumentu polityka rachunkowości

Przygotowanie zakładowego planu kont

Reprezentowanie podatnika przed organami skarbowymi również podczas kontroli

Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej


Ryczałt ewidencjonowany


Ryczałt ewidencjonowany - bieżące ewidencjonowanie przychodów

Sporządzanie ewidencji zakupów i sprzedaży VAT

Prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia

Okresowe sporządzanie sprawozdań statystycznych wymaganych przez GUS

Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej

Reprezentowanie podatnika przed organami skarbowymi również podczas kontroli


Kadry i płace


Obsługa Kadr, Płac oraz ZUS

Prowadzenie administracji personalnej pracowników

Sporządzanie umów o prace i umów cywilnoprawnych

Naliczanie wynagrodzeń

Sporządzanie deklaracji rozliczeniowych i zgłoszeniowych do ZUS

Monitoring badań lekarskich i szkoleń BHP

Doradztwo w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

Sporządzanie deklaracji PIT

Reprezentowanie podatnika przed takimi organami jak ZUS, PIP, GUS